Dlaczego szyby parują?

0 Comments

Parowanie świadczy o wystąpieniu na wewnętrznej stronie szyby warunków, które nazywamy punktem rosy. Jest to odpowiednia kombinacja wilgotności powietrza i temperatury. Jak temu zapobiegać? Przede wszystkim należy dbać o sprawną wentylację. Bardzo często zapominamy, że kratki wentylacyjne służą wywiewaniu powietrza z pomieszczenia.

Jednak by spełniły swoją rolę świeże powietrze musi się jeszcze jakość do pomieszczenia dostać. Można to zapewnić przez zastosowanie nawiewników lub np. wycięcie fragmentu uszczelki w oknie.

By zminimalizować ryzyko kondensacji pary wodnej na wewnętrznej szybie warto kupować okna o naj najniższym parametrze „U” dla szyby a także zadbać by były wyposażone w ciepłą ramkę, która poprawia izolację przy krawędzi żaluzji na oknach i szyby.